Hey hoe gaat het?

Sinds 1950 is het aantal zelfdodingen met 60% gestegen. Binnen Europa is België na Finland koploper inzake zelfdoding. Bij jongeren tussen 15 en 24 jaar halen we de 12de plaats op de wereldranglijst en zelfs de 7de plaats bij meisjes.

Zelf doding is een complex probleem waarbij biologische en psychologische oorzaken aan de basis kunnen liggen, alsook maatschappelijke en sociale stressoren. Zelfdoding hangt ook samen met de neiging om weinig te praten over psychische moeilijkheden. Het taboe rond psychisch lijden is immers groot. Nochtans is praten juist het belangrijkste middel om te komen tot een oplossing. De problemen kan men immers niet alleen oplossen. Door te praten en gehoord te worden, valt er vaak al een last van de schouders. Maar onze maatschappij is op vandaag daar niet klaar voor.

Daarom streeft VZW Tout Bien met haar project "Hey hoe gaat het?" naar volgend hoofddoel:
zelfdoding bespreekbaar maken en het taboe doorbreken.

© Survive Ter Mere 2017 | Deelnemen enkel mogelijk op persoonlijke uitnodiging.